Το τμήμα προβολών  κάθε Σάββατο 15:00 με 17:00 παρουσιάζουμε, παλιές  καλές  παιδικές ταινίες. Αναλύουμε και  συζητάμε  τα θετικά νοήματα κάθε ταινίας.