Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων  

Πνευματικού Κέντρου 2015-16 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Καλλιτεχνικές δημιουργίες  17 : 00 – 18 : 00για παιδιά Νηπιαγωγείου – 4ης Δημοτικού 18 : 00 – 19 : 00για παιδιά 5ης Δημοτικού   – Γυμνάσιο Μουσική – Χορωδία  18 : 00 – 19 : 00για παιδιά Νηπιαγωγείου – 4ης Δημοτικού 19 : 00 – 20 : 00 για παιδιά 5ης Δημοτικού   -Γυμνάσιο Πινγκ – πονγκ 19 : 00 – 20 : 00 για παιδιά Δημοτικού 20 : 00 – 21 : 00 για παιδιά Γυμνασίου – Λυκείου Νεανικές συντροφιές 20 : 00 – 21 : 00 για παιδιά Γυμνασίου 21 : 00 – 22 : 00 για παιδιά Λυκείου   ΣΑΒΒΑΤΟ Θεατρικό παιχνίδι 10 : 00 – 11 : 00 για παιδιά Νηπιαγωγείου – Δημοτικού Αφήγηση παραμυθιών 11 : 00 – 12 : 00 για παιδιά Νηπιαγωγείου – Δημοτικού Ποδηλασία 15 : 00 – 16 : 30 για παιδιά 5ης Δημοτικού – Γυμνάσιο Προβολή παιδικής ταινίας 15 : 00 – 16 : 45 για παιδιά Νηπιαγωγείου –  Δημοτικού Παιδικές συντροφιές  16 : 45 – 18 : 00 για παιδιά Νηπιαγωγείου –  Δημοτικού Βυζαντινή μουσική και Ύμνοι 17 : 00 – 18 : 00 για παιδιά Δημοτικού – Γυμνασίου