Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων  

Πνευματικού Κέντρου 2015-16 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Καλλιτεχνικές δημιουργίες  
17 : 00 – 18 : 00 για παιδιά Νηπιαγωγείου – 4ης Δημοτικού
18 : 00 – 19 : 00για παιδιά 5ης Δημοτικού   – Γυμνάσιο
Μουσική – Χορωδία 
18 : 00 – 19 : 00για παιδιά Νηπιαγωγείου – 4ης Δημοτικού
19 : 00 – 20 : 00 για παιδιά 5ης Δημοτικού   -Γυμνάσιο
Πινγκ – πονγκ
19 : 00 – 20 : 00 για παιδιά Δημοτικού
20 : 00 – 21 : 00 για παιδιά Γυμνασίου – Λυκείου
Νεανικές συντροφιές
20 : 00 – 21 : 00 για παιδιά Γυμνασίου
21 : 00 – 22 : 00 για παιδιά Λυκείου  

ΣΑΒΒΑΤΟ
Θεατρικό παιχνίδι
10 : 00 – 11 : 00 για παιδιά Νηπιαγωγείου – Δημοτικού
Αφήγηση παραμυθιών
11 : 00 – 12 : 00 για παιδιά Νηπιαγωγείου – Δημοτικού
Ποδηλασία
15 : 00 – 16 : 30 για παιδιά 5ης Δημοτικού – Γυμνάσιο
Προβολή παιδικής ταινίας
15 : 00 – 16 : 45 για παιδιά Νηπιαγωγείου –  Δημοτικού
Παιδικές συντροφιές 
16 : 45 – 18 : 00 για παιδιά Νηπιαγωγείου –  Δημοτικού
Βυζαντινή μουσική και Ύμνοι
17 : 00 – 18 : 00 για παιδιά Δημοτικού – Γυμνασίου