ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 2019

28,Ιούλ


Ομιλία στον Εσπερινό του Αγίου Παντελεήμονος της Μονάδος Φροντίδος Ηλικιωμένων, της Ενορίας Αγίας Τριάδος, από τον Πρωτοπρεσβύτερο Ευάγγελο Παχυγιαννάκη.


Και πάλι με την ανοχή του παναγίου Τριαδικού μας Θεού βρισκόμαστε σ’ αυτόν εδώ τον πανέμορφο τόπο να συμπανηγυρίσομε τον προστάτη μας Άγιο της Μονάδος Φροντίδος Ηλικιωμένων της Ενορίας μας, τον Άγιο Παντελεήμονα, που δεν παύει να μας ελεεί παντοιοτρόπως.

Και τη στιγμή αυτή, την ώρα του μαγευτικού δειλινού, έρχονται να κατακλύσουν την ψυχή μας στοχασμοί και μνήμες, που μας γυρνάνε είκοσι και πλέον χρόνια πίσω. Όταν εδώ σ’ αυτόν τον χώρο δεν υπήρχαν παρά μονάχα λίγες ξεροχαρουπιές, σκίνοι και αστοιβίδες. Κι όταν ωρίμασε η σκέψη μας, ήρθε η ευλογία της υλοποίησης του γεγονότος. Έτσι, την 1η Αυγούστου το 2003 τέθηκε ο θεμέλιος λίθος για το ανεγειρόμενο κτίριο της Μονάδος Φροντίδος Ηλικιωμένων. Η Αγία Τριάδα ευλόγησε πλουσιοπάροχα το έργο ώστε από τον Απρίλιο του 2009 να λειτουργήσει η Μονάδα. Σήμερα, συν Θεῷ,  έχει κλείσει τα δέκα χρόνια υποδειγματικής λειτουργίας της.

Επειδή ακριβώς  πρόκειται εφέτος να γίνουν ορισμένες εκδηλώσεις για τα δεκάχρονα από της λειτουργίας της Μονάδος και θα έχουν την δυνατότητα να αναφερθούν ειδικότερα σε αυτήν και ο αισιμολ. Πρόεδρος και προϊστάμενος της Ενορίας πατήρ Κωνσταντίνος Χαλκιαδάκης και οι συνεργάτες του, εγώ απλώς επισημαίνω το γεγονός, επί τῇ εορτῇ του προστάτου μας Αγίου Παντελεήμονος,  για να τονίσω πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός κι αφήνει πίσω του κόπους, ενδεχόμενες πικρίες και εμπόδια κι αυτό που μένει μόνο είναι ο δημιουργικός ιδρώτας και η χαρά που βγαίνει μέσα από την προσπάθεια. Αυτή η επίτευξη του στόχου που τονίζει και φεγγοβολά στο φως της ημέρας τα καλά και ωφέλιμα έργα της Αγάπης.

Σήμερα, αδελφοί μοι, εορτάζει ο Άγιός μας, ὁ Άγιος μεγαλομάρτυς Παντελεήμων, ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ δημοφιλεῖς ἁγίους. Σε περασμένες ομιλίες μας έχομε αναφερθεί στον βίο του. Σήμερα  θὰ δοῦμε πῶς ἁγίασε.

Πολλοὶ νομίζουν, ὅτι γιὰ νὰ γίνῃ κανεὶς ἅγιος πρέπει νὰ φύγῃ ἀπὸ τὸν κόσμο, νὰ πάει κάποιο μοναστήρι, μακριά από τους ἀνθρώπους. Αυτή όμως η σκέψη  δεν είναι ἡ ὀρθὴ ἀντίληψις περὶ τῆς ἁγιότητος. Ἅγιος πρέπει νὰ γίνῃ κάθε βαφτισμένος Χριστιανὸς, ὄχι μόνο ὁ μοναχός, ή ο οποιοσδήποτε κληρικός. Η ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ είναι προς όλους: «ἅγιοι γίνεσθε» (Α΄ Πέτρ. 1,16· Λευϊτ. 20,7,26). Ἡ ἁγιότης εἶνε μια ευλογία ουράνια ποὺ ἀκμάζει καὶ ἀνθοφορεῖ παντοῦ. Μπορεῖ μάλιστα νὰ πᾷς σε τόπους που θεωρούνται άγιοι  καὶ νὰ κολαστῇς (ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν πρόθεσι ποὺ ἔχεις)· καὶ μπορεῖ νὰ μείνῃς μέσ᾿ στὸν κόσμο, στὴν πιὸ διεφθαρμένη κοινωνία, καὶ μέσ᾿ στὰ Σόδομα καὶ Γόμορρα, καὶ ν᾿ ἁγιάσῃς ὅπως ὁ Λώτ την π.Χ. εποχή ἤ τη σημερινή όπως ο Άγιος Πορφύριος που αγίασε μέσα στην πολυκοσμία της Αθήνας. Απόδειξη είναι και ὁ Άγιος Παντελεήμων.

Δὲν ἦταν κληρικὸς ἢ καλόγερος, δὲν ἔζησε σὲ μοναστήρι. Μέσα σὲ κοινωνία διεφθαρμένη ἔζησε, ὅπως ἦταν ἡ κοινωνία τῆς Νικομηδείας, ποὺ εἶχε χρηματίσει καὶ πρωτεύουσα τοῦ κράτους. Ἐκεῖ γεννήθηκε ὁ Άγιός μας. Οἱ γονεῖς του δὲν ἦταν ὁμόπιστοι. Δηλαδή δεν είχαν την ίδια πίστη. Ο πατέρας ήταν εἰδωλολάτρης, ἡ μάνα Χριστιανή. Ἡ πραότης ὅμως καὶ ἡ φιλοστοργία τῆς μάνας  κέρδισε καὶ τοὺς δυό, και τον πατέρα και τον γιό. Ἐκείνη κατέλαβε με την ενάρετη χριστιανική ζωή της ἐξέχουσα θέση ανάμεσά τους  καὶ ἔσπειρε τὸν πρῶτο σπόρο στὴν ψυχὴ τοῦ μικροῦ Παντελέοντος – ἔτσι ἦταν τὸ πρῶτο του ὄνομα του Αγίου και ἐν συνεχείᾳ βαπτίσθηκε ἀπὸ τὸν Άγιο Ἑρμόλαο καὶ ὠνομάστηκε Παντελεήμων.

Ὁ Παντελέων ἔδειχνε μεγάλη εὐστροφία και κλίση προς την ιατρική επιστήμη. Σπούδασε τὴν ἐπιστήμη της ιατρικής και έγινε ἐπιστήμων γιατρός. Ἀλλὰ τί γιατρός; Προσθέστε μιὰ λέξι· Χριστιανός! Ἔχει τεραστία διαφορά. Οἱ ἄλλοι γιατροὶ στὴ Νικομήδεια προσέφεραν τὶς ὑπηρεσίες τους μὲ χρήματα· αὐτός, ἀφοῦ πίστευσε στὸ Χριστὸ καὶ βαπτίσθηκε, θεράπευε δωρεάν. Ὅπου ὑπῆρχε φτωχός, δυστυχισμένος, ἀνάπηρος, τὸν ἐπισκεπτόταν καὶ προσέφερε τὰ φάρμακά του. Διότι εἶχε φάρμακα καὶ αὐτός. Ὅπως τὸν βλέπουμε ζωγραφισμένο στὴν εἰκόνα, κρατεῖ ἕνα μικρὸ κουτί, μέσα στὸ ὁποῖο ἔχει φάρμακα. Ὁ Θεὸς ἔδωσε καὶ τὰ φάρμακα. Ὅλα τὰ φάρμακα ἀπὸ τί γίνονται; ἀπὸ βότανα. Ὑπάρχουν θεραπευτικὲς ἰδιότητες στὰ βότανα τῆς γῆς. Ἂν ἀφαιρέσῃς τὰ βότανα, δὲν ὑπάρχουν φάρμακα.

Προσέφερε λοιπὸν καὶ ὁ Άγιος Παντελεήμων φάρμακα. Ἀλλὰ εἶχε κ᾿ ἕνα φάρμακο ποὺ δὲν τὸ διέθεταν οἱ ἄλλοι. Καὶ τὸ φάρμακο αὐτό, τὸ ἀποτελεσματικὸ καὶ θαυματουργό, είναι ἡ πίστη. Πίστευε στὸ Χριστὸ καὶ θεράπευε ἀσθένειες ποὺ δὲ μποροῦσαν νὰ θεραπεύσουν οἱ άλλοι γιατροί. Ἔκανε θαύματα μεγάλα διὰ τῆς πίστεως. Γονάτιζε μὲ ἀγάπη κοντὰ στὸν ἄρρωστο καὶ προσευχόταν· «Χριστέ, σύ, ποὺ εἶσαι ὁ ἰατρὸς ψυχῶν καὶ σωμάτων, κάνε τὸ θαῦμα σου». Ἔτσι ἔπαιρνε δύναμι ἀπὸ τὸν Χριστό, ποὺ δίνει φῶς στοὺς τυφλοὺς, ἀκοὴ στοὺς κωφοὺς καὶ ζωὴ στοὺς παραλύτους, κ᾿ ἔκανε τὰ θαύματά του.

Ἐντὸς ὀλίγου ἡ φήμη του εἶχε ἐπικρατήσει στὴ Νικομήδεια. Σ᾿ αὐτὸν ἔρχονταν ἀσθενεῖς ἀπ᾿ ὅλα τὰ μέρη τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ ἐθεραπεύοντο. Ἀλλὰ είναι νόμος· ὅπου ὑπάρχει δρᾶσις, ἐκεῖ παρουσιάζεται ἀντίδρασις. Καὶ ἡ ἀνάργυρος δρᾶσις τοῦ Αγίου Παντελεήμονος, καθὼς καὶ ἡ διδασκαλία του, προκάλεσαν σφοδρὰ ἀντίδρασι τῶν συναδέλφων του γιατρῶν, οἱ ὁποῖοι τὸν φθόνησαν. Τὸν κατήγγειλαν καὶ συνελήφθη. Ὡδηγήθηκε ἐνώπιον τοῦ Μαξιμιανοῦ. Ὡμολόγησε μὲ παρρησία τὴν πίστι του. Τίποτα δὲν στάθηκε ἱκανὸ νὰ τὸν κάμψῃ ν᾿ ἀρνηθῇ τὸ Χριστό. Ἔμεινε βράχος. Καὶ μποροῦσε κι αὐτὸς νὰ πῇ σὰν τὸν ἀπόστολο Παῦλο· Ποιός θὰ μὲ χωρίσῃ ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ; τίποτα (βλ. Ῥωμ. 8,35-39). Μ᾿ αὐτὴ τὴν ὁμολογία μαρτύρησε ὁ ἅγιος Παντελεήμων. Ποιά γλῶσσα μπορεῖ νὰ περιγράψῃ τὰ μαρτύρια ποὺ ὑπέστη; Ἔτσι ἁγίασε.

Σήμερα ὁ Άγιος Παντελεήμων προβάλλει μπροστά μας σὰν καθρέφτης καὶ μᾶς καλεῖ νὰ δούμε καθαρά το πρόσωπό μας. Είναι υπόδειγμα γιὰ ὅλους ἀλλὰ ἰδιαιτέρως γιὰ τοὺς γιατρούς. Και σαν γνήσιο παιδί της Εκκκλησίας υπενθυμίζει στους γιατρούς την αρμονική σχέση  που μπορούν να έχουν με την Εκκλησία από την οποία μπορούν να αντλούν δύναμη, ελπίδα και προπαντός αγάπη για το φιλάνθρωπο έργο τους. Η Εκκλησία δεν στέκεται απέναντί τους. Οι γιατροί είναι τα αγαπημένα παιδιά της Εκκλησίας. Ασκούν το μέγα λειτούργημα της υγείας και ευεξίας του ανθρωπίνου σώματος, που είναι ναός του Θεού. Ποιος από εμάς σήμερα δεν παρεκάλεσε τον Άγιο Νεκτάριο και τον Άγιο Λουκά, Αρχιεπίσκοπο Συμφερουπόλεως α τον γιατρέψει και ποίος δεν περά από το εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων και να μην τους παρακαλέσει, ανάβοντας ένα κεράκι ευλαβείας στη μνήμη τους; Οι Πατέρες δε στηλιτεύουν την επιστήμη της ιατρικής, αλλά στηρίζουν την ιατρική τέχνη και στηλιτεύουν τη δεισιδαιμονία, την εκμετάλλευση, την απληστία. Ειδικότερα η Εκκλησία δημιουργεί και τα πλαίσια της ιατρικής δεοντολογίας που έχουν άμεση σχέση με το «κατ’ εικόνα» του ανθρώπου. Άρα πρέπει η ιατρική να διέπεται από σεβασμό του ιατρού προς τον άνθρωπο, αφού ο άνθρωπος είναι πλασμένος «κατ’ εικόνα και καθ’ὁμοίωσι Θεοῦ».

Ο Χριστιανός δέχεται ως ευλογία Θεού τα αγαθά που παρέχει η ιατρική επιστήμη και τα συνδέει με την ευγνωμοσύνη του  προς τον Θεό. Η Ιατρική και η Θεολογία όχι μόνο δεν διαρρηγνύουν τους δεσμούς τους, αλλά τους ανανεώνουν συνεχώς όσον  η επιστημονική έρευνα ρίχνει περισσότερο το φως της στους ορίζοντες των δύο αυτών επιστημών. Αυτή, λοιπόν, η θεία συνάντηση, Ιατρικής και Θεολογίας, απεικονίζεται στη νωπογραφία της κεντρικής εισόδου του Πανεπιστημίου Αθηνών -αν υπάρχει σήμερα –  όπου διακρίνει κανείς με τα πιο ζωηρά και εντυπωσιακά χρώματα την Ιατρική και τη Θεολογία να είναι δίπλα – δίπλα, όπως ακριβώς τις βλέπει το καλλιτεχνικό βλέμμα του ζωγράφου.      Επίσης για τις ιάσεις πολλών ασθενειών θα μπορούσε κάποιος να δει αρκετά μέσα στα συγγράμματα των Πατέρων. Οι Πατέρες δεν απαξίωναν την ιατρική εμμένοντας αποκλειστικά στα της θεολογίας. Γιατί γνώριζαν ότι η ιατρική επιστήμη δόθηκε στον άνθρωπο από τον Θεό, επειδή ο άνθρωπος ύστερα από την πτώση του έγινε θύμα της φθοράς και του θανάτου. Φυσικά, η ιατρική δεν μπορεί να νικήσει στο θάνατο και να ξαναδώσει στον άνθρωπο τη δυνατότητα της αθανασίας. Αυτό μπορεί να το κάνει μόνο η Εκκλησία με κέντρο την Ενανθρώπηση, το Πάθος, τον Θάνατο και την Ανάσταση του Θεανθρώπου Ιησού.

Αδελφοί μου! οι Χριστιανοί γιατροί,  και ευτυχώς υπάρχουν αρκετοί συνειδητοί Χριστιανοί ιατροί όπως ο Άγιος Παντελεήμων και σήμερα, στην αντιεκκλησιαστική και υλιστική εποχή μας, που γνωρίζουν πως πρέπει να ενδιαφέρονται για τον όλο άνθρωπο και όχι μόνο για το σαρκίον του, τον χιτώνα δηλαδή του σώματός του και την πρόσκαιρη διατριβή του στη γη. Και ο λόγος και η σιωπή τους  πρέπει να λέει το ίδιο πράγμα που να νικά τον θάνατο και να εξαγγέλλει τη ζωή στην αιώνια, ατέρμονα διάστασή της. Αυτό είναι και το μήνυμα που εκπέμπει ο σήμερα εορταζόμενος Άγιος Παντελεήμονας προς τους γιατρούς:           

Η αγιότητα κατακτάται μέσα από την ανιδιοτελή φιλάνθρωπη διακονία των ιατρών προς τον άρρωστο και πληγωμένο συνάνθρωπό μας , στον οποίον έχουν χρέος να αποκαλύψουν τη μεγάλη αλήθεια ότι τα Νοσοκομεία γίνονται Ναοί με ιερείς τους ιατρούς, που φοράνε το άσπρο ράσο τους και λειτουργούν όπως η Εκκλησία με σεβασμό ανιδιοτέλεια και κενωτική Αγάπη τον συνάνθρωπο.  Και είναι χρέος των γιατρών να αποκαλύπτουν τη μεγάλη αλήθεια. Ότι ο άνθρωπος δεν ζητά μόνο παράταση ζωής την οποία προσφέρουν οι γιατροί στα Νοσοκομεία, αλλά την αιώνια ζωή που παρέχει η Εκκλησία. Αυτές τις δύο φάσεις της ζωής, την παρούσα και την επέκεινα, διακόνησε με πίστη και αφοσίωση ο Άγιος Παντελεήμων και αυτό εξαγγέλλει και παραγγέλλει και στους σύγχρονους χριστιανούς γιατρούς: να βαδίσουν τον ίδιο δρόμο.  Είναι ο γνησιότερος δρόμος προς την αγιότητα.

Ευχόμεθα και σε όλους εσάς που ήλθατε και με κατάνυξη κι ευλάβεια συμμετείχατε στον εορταστικό Εσπερινό του Αγίου να έχετε την ευλογία και την προστασία του Αγίου Παντελεήμονος, ο καθένας στην προσωπική του ζωή χωριστά και στο έργο της μετοχής του στην όποια κοινωνική του διακονία. Αμήν!   

Ενορία Ευαγγελίστριας – Λήψη από ελικόπτερο

Κοπή Βασιλόπιτας με τον Κώστα Μακεδόνα 21/1/2018

Παρασκευή πρόσφορου

     

Επισκέπτες της Ιστοσελίδας

3130391

RSS Ορθόδοξος Συναξαριστής

  • Το εορτολόγιο της ημέρας
    ..:: Ορθόδοξος Συναξαριστής ::..Σήμερα 28/02/2020 εορτάζουν:Όσιος Βασίλειος ο ΟμολογητήςΑγία Κυράννα η ΝεομάρτυςΆγιος Προτέριος ο Ιερομάρτυρας Αρχιεπίσκοπος ΑλεξανδρείαςΌσιος Βάρσος Επίσκοπος ΔαμασκούΆγιος Αβρίκιος ο ΜάρτυραςΆγιος Νέστωρ ο ΜάρτυραςΟσίες Μαράνα και ΚύραΆγιοι Έξι Μάρτυρες εξ ΑιγύπτουΆγιος Ιωνάς ο ΛέριοςΆγιοι Νυμφάς και Εύβουλος οι ΑπόστολοιΆγιοι Μακάριος, Ρουφίνος, Ιούστος και Θεόφιλος οι ΜάρτυρεςΆγιοι Καιράλιος, Πουπούλιος, Γάιος και Σεραπίων οι ΜάρτυρεςΆγιοι […]
Go To Top