ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

23,Μάι

«Τοις μαθηταίς συνέλθωμεν, εν Όρει Γαλιλαίας, πίστει Χριστόν θεάσασθαι, λέγοντα εξουσίαν, λαβείν των άνω και κάτω, μάθωμεν πώς διδάσκει…» (Α΄ Εξαποστειλάριον).

            Υπάρχει, ανατολικά της Ιερουσαλήμ, ένα αγιασμένο βουνό, το ψηλότερο στην περιοχή, ιδιαιτέρως αγαπητό στους προσκυνητές των Αγίων Τόπων: το Όρος των Ελαιών. Γνωστό και ως «Μικρή Γαλιλαία», ή, «Γαλιλαία των Εθνών», ήδη από την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, συνδέεται με πολλά γεγονότα της Καινής: ομιλίες του Κυρίου, προφητείες για τους εσχατολογικούς καιρούς και την Αγία Πόλη, ξεκίνημα της θριαμβευτικής Εισόδου Του σ’ αυτήν, εμφανίσεις Του στους μαθητές μετά την Ανάσταση. Οι πλαγιές του, κατάφυτες από ελιές, συχνά φιλοξενούσαν τον Ιησού, καθώς, συνήθιζε, σύμφωνα με τους ευαγγελιστές, να αποσύρεται εκεί, μακριά από την οχλοβοή και τα περίεργα βλέμματα, για να προσευχηθεί. Σ’ αυτό το βουνό μάς καλεί ο υμνογράφος να συναχτούμε με πίστη με τους μαθητές, για να δούμε το Χριστό στη σωτήρια Ανάληψή Του. Όμως, πώς να προσεγγίσουμε τούτο το εξαιρετικό Δεσποτικό γεγονός, το ακατανόητο και από τις ουράνιες Δυνάμεις; Ξέρομε ότι, πολύ συχνά, για σαράντα μέρες μετά την Ανάστασή του Κυρίου, οι μαθητές κοινωνούσαν την άμεση, ολοζώντανη παρουσία Του. Οι ψυχές τους, σε κάθε εμφάνισή Του, γέμιζαν με απερίγραπτη αγαλλίαση, καθώς, μάλιστα, τους αποκάλυπτε «τα περί της βασιλείας του Θεού». Στην  τελευταία συνάντηση μαζί Του, εκείνο το ανεπανάληπτο δειλινό του Μάη, μάλλον κανείς δε θα μπορούσε να προσδιορίσει ακριβώς τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους. Καθώς, ανεβαίνοντας στους λόφους, αντίκριζαν απέναντι την ένδοξη Ιερουσαλήμ και τα περίχωρά της, νιώθοντας τριγύρω τους τα αρώματα της πανέμορφης φύσης και, παρασυρμένοι από τη ζεστή παρουσία του Διδασκάλου, τον ρωτούν αν, εκείνη την ώρα, «αποκαθιστάνει» τη βασιλεία του Θεού! Όμως, Εκείνος τους «προσγειώνει» αμέσως στη γήινη πραγματικότητα: κανείς, εκτός από τον Πατέρα, δε γνωρίζει το χρόνο και την ώρα της ελεύσεώς της. Εσείς-τους λέει- «λήψεσθε δύναμιν εξ ύψους επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφ’ ημάς, και έσεσθέ μοι μάρτυρες έως εσχάτου της γης» (Πράξ. 1,8). Ας δούμε τη συνέχεια, με έναν εξαιρετικό ύμνο της Εορτής:

«Των Μαθητών ορώντων σε ανελήφθης,Χριστέ,  προς τον Πατέρα συνεδριάζων. Άγγελοι προτρέχοντες εκραύγαζον,  Άρατε πύλας, άρατε, ο Βασιλεύς γαρ ανήλθε, προς την αρχίφωτον δόξαν».

(Εξαποστειλάριο).

            Παρακολουθώντας την περιγραφή του Λουκά, έχομε σχεδόν ολόκληρο το «σκηνικό» της ορθόδοξης εικόνας της Αναλήψεως: 1. Ο Κύριος, καθώς τον βλέπουν οι μαθητές, ευλογώντας τους, ως ο Σωτήρας ανυψώνεται  με δόξα στους ουρανούς, επιστρέφοντας στον Πατέρα-Θεό, από τον Οποίο, όπως ο Ίδιος έλεγε, «εξήλθε» και ήρθε στη γη. Το σημαντικό, όμως, για μας, είναι ότι, μαζί Του, και η ανθρώπινη φύση, η  θεωμένη με την  Ενανθρώπησή Του, με την Ανάληψη ανεβαίνει και δοξάζεται στο θρόνο του Θεού! Για άλλη μια φορά, καλούμαστε να βιώσουμε το μέγα μυστήριο της θείας Οικονομίας. 2. Οι άγγελοι, διεσπαρμένoi κατά «τριάδες» και «τάγματα» στα σύμπαντα, μ’ ένα παράξενο τρόπο «ανοίγουν τις πύλες» του Ουρανού, για τη μοναδική άνοδο Εκείνου, που εξουσιάζει όλη τη Δημιουργία! Πληθώρα αγγέλων, με τη μορφή νεφέλης, έκρυψε τον Κύριο από τα θαμπωμένα μάτια των μαθητών. Αλλά, και δύο από κείνους, ως λευκοφορούντες άντρες, τους καθησυχάζουν, λέγοντάς τους ότι ο Χριστός θα ξανάρθει με τον ίδιο τρόπο  στη γη στη Δευτέρα Παρουσία: «όταν έλθη ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι άγιοι άγγελοι μετ’ αυτού» (Ματθ.25,31). 3. Οι Απόστολοι, με διάφορες χειρονομίες και εκφράσεις, ανήσυχοι, απορημένοι από την αναχώρηση του Μοναδικού  φίλου και Διδασκάλου τους. Περιστοιχίζουν, μάλιστα, τη Μητέρα του Κυρίου,  στο κέντρο της εικόνας, καθώς,

«μια κι είναι η επίγεια της Εκκλησίας καρδιά,

εκφράζει, απαρασάλευτα, της Εκκλησίας το δόγμα.

Και με αγάπη δέεται για μας και μεσιτεύει,

Αντιφωνήτρια Στρατηγός, πλησίον του Υιού της».

(Νίκος Τυπάλδος,«ΔΩΔΕΚΑΟΡΤΟ»)

O ορθόδοξος αγιογράφος, προσθέτοντας κάποια στοιχεία που δεν αναφέρονται στα Ευαγγέλια, αλλά, όχι αντίθετα με την πίστη της Εκκλησίας, οδηγεί στη θέαση της ζωής της, στην οποία ενώνονται ορατά και αόρατα, χρονικά και αιώνια, φθαρτότητα και αθανασία. Πριν βραδιάσει καλά, οι Απόστολοι κατηφόριζαν από το Όρος των Ελαιών για την Αγία Πόλη «μετά χαράς μεγάλης, και ήσαν δια παντός εν τω ιερώ αινούντες και ευλογούντες τον Θεόν» (Λουκ.24, 53). Εκεί, σε λίγες μέρες θα πραγματοποιούνταν η επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, για να λάβουν, κατά το λόγο του Κυρίου, «δύναμιν εξ ύψους». Και οι υμνογράφοι, όμως, συνδέουν την Ανάληψη με την Πεντηκοστή. Την ημέρα που, τα «φωτόμορφα  τέκνα της Εκκλησίας», θα δέχονται τη «γλωσσοπυσόμορφο του Πνεύματος χάρη»! Η Ανάληψη του Χριστού επισφραγίζει την επίγεια ζωή Του. Ιδιαίτερα αγαπητή στο λαό μας, με πάρα πολλές συνήθειες και τοπικά έθιμα, ξεχασμένα, τα περισσότερα, σήμερα, από παλιά έδειχνε το πέρασμα προς το καλοκαίρι- μιαν άλλη εποχή. Για την Εκκλησία, σηματοδοτεί μια νέα κατάσταση, καθώς αυτή θα συνεχίσει το έργο του Κυρίου, διακονώντας τον κόσμο στην εσχατολογική προοπτική του. Οι πιστοί, βιώνοντας τα μυστήρια της αγάπης του Θεού, καλούνται να αγωνίζονται διαρκώς, για την πραγματοποίηση της Βασιλείας Του. Οι ευθύνες τους γίνονται ακόμα μεγαλύτερες αυτό τον καιρό, που, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού- καθώς η παγκόσμια οικονομία και οι κοινωνίες είναι αιχμάλωτες  σε δομές, δυνάμεις και συστήματα άδικα, αντιχριστιανικά- δοκιμάζεται σκληρά και κινδυνεύει να πάθει κατάθλιψη, μέσα στη δίνη  τρομερών αδιεξόδων και προβλημάτων. Ερτάζοντας, λοιπόν, θεοπρεπώς τα θαυμαστά γεγονότα, ας ζητούμε την «εξ ύψους» δύναμη, ώστε να αντιστεκόμαστε στις προκλήσεις του κόσμου της Πτώσης. Ατενίζοντας με εμπιστοσύνη τον Κύριο Ουρανού και  γης, τον «πάλιν ερχόμενον μετά δόξης», ας του φωνάξουμε δυνατά, μαζί με τον υμνογράφο, γιατί, Εκείνος μόνο μπορεί, όπως τους Αποστόλους, να μας βοηθήσει και να μας χαροποιήσει αληθινά:  «Δέσποτα, μη εάσης ημάς ορφανούς, ους δι’ οίκτον ηγάπησας δούλους σου, ως εύσπλαχνος, αλλ’ απόστειλον, ως υπέσχου ημίν, το πανάγιόν σου Πνεύμα, φωταγωγούν τας ψυχάς ημών».

(Ιδιόμελο του Εσπερινού της Εορτής)

     

Ο “Χερουβικός Ύμνος” όπως ακουγόταν στην ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ μέχρι το 1453

Ενορία Ευαγγελίστριας – Λήψη από ελικόπτερο

Κοπή Βασιλόπιτας με τον Κώστα Μακεδόνα 21/1/2018

Παρασκευή πρόσφορου

     

Επισκέπτες της Ιστοσελίδας

3182868

RSS Ορθόδοξος Συναξαριστής

  • Το εορτολόγιο της ημέρας
    ..:: Ορθόδοξος Συναξαριστής ::..Σήμερα 15/08/2020 εορτάζουν:Κοίμησις της ΘεοτόκουΑνάμνηση Θαύματος Υπεραγίας ΘεοτόκουΆγιος ΤαρσίζιοςΣύναξη της Παναγίας της Εκατονταπυλιανής στην ΠάροΣύναξη της Παναγίας της Αγίας Σιών στη ΛέσβοΣύναξη της Παναγίας της Σπηλιανής στη ΝίσυροΣύναξη της Παναγίας της Καστριανής στην ΚέαΣύναξη της Παναγίας της Θαλασσινής στην ΆνδροΣύναξη της Παναγίας της Γκρεμιώτισσας στην ΊοΣύναξη της Παναγίας της Κανάλας στην ΚύθνοΣύναξη […]
Go To Top