Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ

22,Ιούλ
Του Πρωτ. Ευαγγέλου Παχυγιαννάκη

Η αγία μας Εκκλησία εορτάζει σήμερα «την εις ουρανούς πυρφόρον ανάβαση του Αγίου ενδόξου Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου». Ο μεγάλος αυτός Προφήτης καταγόταν από τη φυλή του Ααρών. Γεννήθηκε σε μια μικρή πόλη της Γαλαάδ, την Θέσβη, που βρισκόταν πέραν του Ιορδάνου και από το όνομά της ονομάστηκε  Θεσβίτης.
Όταν γεννήθηκε ο Ηλίας, ο πατέρας του, που λεγόταν Σωβάκ, είδε μία οπτασία, ότι άνδρες λευκοντυμένοι ονόμασαν το νιογέννητο παιδί Ηλία (που παράγεται από το Ηλί και σημαίνει θεός η θείος, γιατί που στα εβραϊκά σημαίνει Θεός). Είδε, επίσης, ότι το σπαργάνωναν με φωτιά και ότι του έδιναν φωτιά να φάει. Γι αυτό, πηγαίνοντας στα Ιεροσόλυμα φανέρωσε την οπτασία αυτή στους ιερείς, οι οποίοι του είπαν, σύμφωνα με την προφητική τους ενόραση: «Μη φοβηθείς, ω άνθρωπε, ότι η κατοίκηση του παιδιού σου θα είναι φως, ο λόγος του απόφαση, η ζωή του σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου και ο ζήλος του θα φανεί ευάρεστος στον Θεό, πρόκειται δε να κρίνει τον Ισραήλ δια πυρός και μαχαίρας».


            Και πράγματι έτσι ήταν ολόκληρη η ζωή του· όλη φως. Μια φωτιά, που κατέκαιε κάθε αμαρτωλό και βέβηλο, που ήταν αντίθετο με το θέλημα του Θεού. Φως η σκέψη του, φωτιά ο λόγος του, μαχαίρι δίστομο η απόφασή του, κεραυνός ο έλεγχός του κι ο βίος του διαμάντι αστραφτερό.
Ειδικότερα, μελετώντας κανείς τον τρόπον της σκέψεως και της δράσεως του Προφήτου Ηλιού, δεν μπορεί να μην εκπλαγεί και «να μη θαυμάσει το μεγαλείο της ψυχής του, την δύναμη της προσευχής του, την φλόγα της πίστεώς του, τον θείον ζήλο του για τις εντολές του Θεού, τη μεγάλη του αγάπη για τον Θεό αλλά και τους ανθρώπους, το θάρρος και την μαχητικότητα με την οποία πολέμησε τους αντιπάλους του, την εγκράτεια στα θελήματα της σαρκός του, την υπομονή και την καρτερία που επέδειξε στις πολλές θλίψεις και ιδιαίτερα όταν τον κατεδίωκαν οι ασεβείς βασιλιάδες Αχαάβ και Ιεζάβελ. Αλλά εκεί που εκπλήττεται κανείς είναι η ιερή αγανάκτηση και η δίκαιη οργή του, όταν έπεσε σαν κεραυνός πάνω στους 450 ψευτοϊερείς του Βάαλ, αλλά και σαν δίστομη μάχαιρα, που έκοψε τα κεφάλια των 400 ιερέων, που αποστάτησαν και ακολούθησαν τον ψεύτικο θεό, τον Βάαλ.
Ίσως για όλους αυτούς τους λόγους και για πολλούς άλλους, που δεν γνωρίζομε, ο Θεός διάλεξε τον Προφήτη Ηλία να γίνει ο Δεύτερος Πρόδρομος του Λόγου Του. Στο Απολυτίκιό του ψάλλομε: «Ὁ ἔνσαρκος ἄγγελος, τῶν Προφητῶν ἡ κρηπίς, ὁ δεύτερος Πρόδρομος τῆς παρουσίας Χριστοῦ, Ήλίας ὁ ἔνδοξος…» (Στην πρώτη παρουσία – Γέννηση – του Υιού του Θεού, Πρόδρομος υπήρξεν ο Ἀγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, στη Δεύτερη Παρουσία του Χριστού, όταν θα έλθει να κρίνει ζώντας και νεκρούς, Πρόδρομός Του θα είναι ο Ηλίας). Αυτός, λοιπόν, ο σπουδαίος Προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης ο «Ζηλωτής Ηλίας», δεν έχει ακόμη γευθεί θάνατο. Ο Θεός τον έχει κρατήσει ζωντανό, ποῦ; δεν γνωρίζουμε. Το πιθανότερο είναι εδώ στη γη και όχι στον ουρανό, προκειμένου να εμφανισθεί λίγο πριν και να δράσει κατά τη διάρκεια της εμφανίσεως του Αντιχρίστου Επί  1260 ημέρες (τριάμισι χρόνια) θα στηρίξει τους πιστούς που θα ζούνε την εποχή εκείνη, αλλά και θα ελέγξει ανελέητα τον Αντίχριστο και τα όργανά του.
Από τον Συναξαριστή αντλούμε την πληροφορία: «Ο Προφήτης ούτος εφάνη μεν ότι ανελήφθη ως εις τον ουρανόν, καθώς το ηκούσατε, αλλά εις τον ουρανόν δεν ανέβη· δια τούτο λέγει και η Γραφή, ότι ανέβη ως εις τον ουρανόν, επειδή δεν είναι δυνατόν σώμα φθαρτόν να αναβή εις τον ουρανόν, καθώς μας λέγει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: “Οὐδείς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανόν εἰμή ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὤν ἐν τῷ οὐρανῷ” (Ιωάν. 3.13, βλ.και Βασιλ.Δ΄, 11).
Το βιβλίο της Αποκλύψεως μας δίδει την βεβαιότητα ότι ο Προφήτης Ηλίας , μαζί με τον Ενώχ, που και αυτός μετετέθη «τοῦ μὴ εἰδεῖν θάνατον» (Εβρ.11.5) θα  επανέλθουν, ως πιστοί δούλοι του Θεού! Είναι οι «δύο μάρτυρες» του Θεού, που, «περιβεβλημένοι σάκκους θὰ προφητεύουν καὶ θὰ κηρύσσουν μετάνοια». Και τότε «ὅταν τελέσωσι τὴν μαρτυρίαν αὐτῶν, τὸ θηρίον τὸ ἀναβαῖνον ἐκ τῆς ἀβύσσου…(δηλαδή ο Αντίχριστος, που ήρθε να επιβάλλει πείνα και οικονομικό αποκλεισμό) ἀποκτενεῖ αὐτούς.» (Αποκ.11.7), μη ανεχόμενος τον έλεγχό τους και θα αφήσει τα πτώματά τους άταφα να τα δει όλος ο κόσμος. Πώς θα τα δει; Με την τηλεόραση.  Το βιβλίο της Σοφίας Σειράχ (48.11), που αναφέρεται στον προφήτη Ηλία, τελειώνει ως εξής: «μακάριοι οἱ ἰδόντες σε καί οἱ ἐν ἀγαπήσει κεκοσμημένοι, καἰ γὰρ ἡμεῖς ζωή ζησόμεθα…». Η φιλανθρωπία του Θεού δεν μας αφήνει μόνους, όσο και αν εκτραπούμε από τον Νόμο Του,  αλλά θα μας στείλει τους δύο Προφήτες Του, προκειμένου να μας διδάξουν και να μας πληροφορήσουν τα σχετικά με τον Αντίχριστον, αλλά και ταυτόχρονα να μας βοηθήσουν, και γλυτώσομε από τις παγίδες και τα τεχνάσματά του.  Και τότε, όσοι θα μείνουν σταθεροί στην πίστη του αληθινού Θεού, θα ζήσουν ευτυχισμένοι και θα έχουν τη χαρά και την ελπίδα που σκορπούσε ο Προφήτης Ηλίας στους δικαίους της εποχής του. Αυτή τη χαρά επιφυλάσσει να σκορπίσει και στους δικαίους των εσχάτων καιρών, που δεν θα προσκυνήσουν τον Αντίχριστο και τα όργανά του.

Ενορία Ευαγγελίστριας – Λήψη από ελικόπτερο

Κοπή Βασιλόπιτας με τον Κώστα Μακεδόνα 21/1/2018

Παρασκευή πρόσφορου

     

Επισκέπτες της Ιστοσελίδας

3169507

RSS Ορθόδοξος Συναξαριστής

  • Το εορτολόγιο της ημέρας
    ..:: Ορθόδοξος Συναξαριστής ::..Σήμερα 26/05/2020 εορτάζουν:Άγιος Κάρπος ο Απόστολος από τους ΕβδομήκονταΆγιος Αλφαίος ο ΑπόστολοςΆγιος Αλέξανδρος από την Θεσσαλονίκη ο ΔερβίσηςΆγιος Συνέσιος ο ΕπίσκοποςΆγιος ΑβέρκιοςΑγία ΕλένηΆγιος Αυγουστίνος Αρχιεπίσκοπος ΚαντουαρίαςΆγιος Σιμίτριος ο Μάρτυρας και οι συν αυτώ Είκοσι τρείς ΜάρτυρεςΆγιος Ζαχαρίας ο ΙερομάρτυραςΌσιοι Φουγάτιος και ΔαμιανόςΆγιος Πρίσκος ο Μάρτυρας και η συνοδεία αυτούΆγιος Ιούλιος ο ΜάρτυραςΆγιοι […]
Go To Top