“Άνθρωπος και Θεάνθρωπος”

09,Δεκ

Α΄

«Υμείς δε, τίνα με λέγετε είναι»; Οι μαθητές του Χριστού ομολόγησαν την πίστη τους. Άραγε, αν ρωτούσε εμάς, θα απαντούσαμε όπως εκείνοι, ή θα συντασσόμασταν με τις απόψεις των πλανεμένων;

 Επειδή δεν πρόκειται για ζήτημα θεωρητικό, διανοητικό, αλλά, ζωής και εμπειρίας πνευματικής, νομίζω πως δεν υπάρχει πιο ασφαλής δρόμος από κείνον που ακολούθησαν οι καλύτεροι φίλοι Του: οι Άγιοι της Εκκλησίας. Αυτοί «ζουν εν Χριστώ» και με το Χριστό μέσα τους. Γι’ αυτό θεωρώ χρήσιμο να παραθέσω μερικά αποσπάσματα, επιλεγμένα από το βιβλίο «Η Ορθόδοξος Εκκλησία και ο Οικουμενισμός» του Σέρβου Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς, από τις μεγαλύτερες μορφές της Ορθοδοξίας στην εποχή μας:

 

  1. «Ο Θεάνθρωπος ελύτρωσε το ανθρώπινον γένος εκ του θανάτου, του εχάρισε την αιωνίαν Ζωήν, την αιωνίαν Αλήθειαν, την αιωνίαν Αγάπην, την αιωνίαν Δικαιοσύνην, την αιωνίαν Χαράν και όλα τα άλλα αιώνια Θεία Αγαθά.  Μόνον ο Θεάνθρωπος είναι τέλειος και τετελειωμένος άνθρωπος. Αλλά ταυτοχρόνως: και τέλειος Θεός. Εν τω Θεανθρώπω Χριστώ ο άνθρωπος έφθασεν εις όλας τας τελειότητάς του: δια του Θεού ετελειοποίησε και ωλοκλήρωσε την ψυχήν του και την συνείδησίν του, την βούλησίν του και τον νουν του, την καρδίαν του και το σώμα του, με μιαν λέξιν, ολόκληρον τον εαυτόν του. Και έγινε το σπουδαιότερον και το πλέον αξιαγάπητον θαύμα: ο Θεάνθρωπος άφησε τον Εαυτόν Του εις τον γήινον κόσμον μας και εις όλους τους κόσμους, ως Εκκλησίαν, ως σώμα Του, δια να δυνηθή κάθε άνθρωπος να καταστή «σύσσωμος» του σώματος του Θεανθρώπου και ούτω να φθάση εις όλας τας τελειότητας. Και τούτο είναι δυνατόν να επιτύχη έκαστος εξ ημών μόνον δια των αγίων μυστηρίων και των αγίων αρετών. Μόνον δια του Θεανθρώπου φθάνει ο άνθρωπος εις τον υπό του Θεού τεθέντα προορισμόν του: γίνεται «Θεός κατά χάριν» και ούτω φθάνει εις την τελείαν πληρότητα της υπάρξεώς του και της προσωπικότητός του.
  2. Όλοι οι ουμανισμοί επεδίωκον εν γνώσει ή εν αγνοία και αδιακόπως επιδιώκουν, ένα πράγμα: να αντικαταστήσουν την πίστιν εις τον Θεάνθρωπον με την πίστιν εις τον άνθρωπον, να αντικαταστήσουν το Ευαγγέλιον του Θεανθρώπου με το ευαγγέλιον κατ’ άνθρωπον. Ο Θεάνθρωπος είναι ο Μόνος Σωτήρ του ανθρώπου από την αμαρτίαν, τον θάνατον και τον διάβολον. Ο Μόνος που ανακαινίζει και αθανατίζει και ανιστά και ανυψοί και αιωνίζει και θεοποιεί και θεανθρωποποιεί τον άνθρωπον. Ο ουμανιστικός άνθρωπος  εμφανίζεται και φέρεται ως δρων με αυτάρκειαν, ως υπερτάτη αξία και ανώτατον κριτήριον. Εδώ δεν υπάρχει θέσις δια τον Θεάνθρωπον. Τούτο αποτελεί ασφαλώς ιδιόμορφον αποσάρκωσιν του Θεανθρώπου Χριστού.  Ο  Χριστός είναι «το μόνον καινόν υπό τον ήλιον». Αλλά και ο άνθρωπος είναι μόνον εν τω Θεανθρώπω καινός, πάντοτε καινός, αιωνίως καινός. 
  3. Εις το ουμανιστικόν πάνθεον της Ευρώπης όλοι οι θεοί είναι νεκροί. Όλοι επαναφέρουν τον άνθρωπον εις την ειδωλολατρίαν… Απομακρυνόμενος από τον Θεάνθρωπον, ο κάθε ουμανισμός βαθμηδόν μετατρέπεται εις μηδενισμόν. Η δε χρεωκοπία, η καταστρεπτική χρεωκοπία του Παπισμού, έγκειται εις το δόγμα περί του αλαθήτου του πάπα. Δια του δόγματος αυτού ο άνθρωπος της Ευρώπης κατά δογματικώς αποφασιστικόν τρόπον εκήρυξε το δόγμα της αυταρκείας του ευρωπαίου ανθρώπου και ούτω τελικώς εφανέρωσεν ότι δεν του χρειάζεται ο Θεάνθρωπος και εις την γην δεν υπάρχει θέσις δια τον Θεάνθρωπον. Όλοι οι ουμανισμοί του ευρωπαίου ανθρώπου κατ’ ουσίαν  δεν είναι άλλο τι ή αδιάκοπος επανάστασις κατά του Χριστού. Υπάρχει διέξοδος από τας αναριθμήτους αυτάς ουμανιστικάς κολάσεις; Ναι: από την προσφιλή του παναμαρτίαν του «αλαθήτου», ο ευρωπαίος  άνθρωπος δύναται να σωθή μόνον δια της ολοκαρδίου μετανοίας ενώπιον του Θεανθρώπου, του μόνου όντως Σωτήρος του ανθρωπίνου γένους. Δια τους λόγους αυτούς, όλοι οι άγιοι, θεοφόροι και θεόφρονες Πατέρες ανάγουν όλα τα εν τη Εκκλησία του Χριστού προβλήματα εις το πρόβλημα του Προσώπου του Θεανθρώπου Χριστού, ως εις την μεγαλυτέραν και την μόνην, την πολυτιμοτάτην αξίαν δια παν ανθρώπινον ον». 

Νίκος Σιγανός, θεολόγος

Ο “Χερουβικός Ύμνος” όπως ακουγόταν στην ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ μέχρι το 1453

Ενορία Ευαγγελίστριας – Λήψη από ελικόπτερο

Κοπή Βασιλόπιτας με τον Κώστα Μακεδόνα 21/1/2018

Παρασκευή πρόσφορου

     

Επισκέπτες της Ιστοσελίδας

3176051

RSS Ορθόδοξος Συναξαριστής

  • Το εορτολόγιο της ημέρας
    ..:: Ορθόδοξος Συναξαριστής ::..Σήμερα 03/07/2020 εορτάζουν:Άγιος Υάκινθος ο κουβικουλάριος (θαλαμηπόλος)Άγιος Ανατόλιος Πατριάρχης ΚωνσταντινούποληςΆγιος Γεράσιμος ο νέος ο ΚαρπενησιώτηςΆγιοι Θεόδοτος, Θεοδότη, Δολινδούχ, Διομήδης, Ευλάμπιος και ΑσκληπιάδηςΆγιοι Μάρκος και ΜωκιανόςΣύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου της ΓαλακτοτροφούσηςΌσιος Ιωακείμ ο νέος ο θεοφόροςΑνακομιδή Ιερών λειψάνων του Αγίου Φιλίππου του θαυματουργού μητροπολίτη Μόσχας και πάσης ΡωσίαςΌσιος Ανατόλιος ο εν τω σπηλαίωΕύρεσις […]
Go To Top